ΒιοΜε (Θεσσαλονίκη 2016)

Θεσσαλονίκη, Βιο.Με.

Πανελλαδική συνέλευση του Καραβανιού Αγώνα & Αλληλεγγύης