ΕφΣυν: Τα παραδοσιακά όργανα πάνε το χιπ χοπ λίγο παρακάτω