Φύγαν οι φίλοι

615

Στίχοι : Παρίας
Παρουσίαση : Παρίας
Παραγωγή, Μίξη, Ηχοληψία : Παρίας
Studio : Κρητικά Κατατόπια (Home Studio)
Έτος : 2001

Φύγαν οι φίλοι
χαρά να έχουν εχθροί
Άνοιξ’ η πύλη
κι όποιος προλάβει θα μπεί
εδώ και χρόνια
τους χάνω ένα προς ένα
αντίο φίλοι
για σας τα έχω γραμμένα

1